• تاریخ پروژه: آذر ۱۴۰۱

 • مکان پروژه: شاهرود

 • متراژ پروژه: ؟؟ متر مربع

 • کارفرما: اقای میراحمدی


  vasat

  سردرب قصابی

  برای یک قصابی هیچ چیز مهم‌تر از داشتن فضایی تمیز و بهداشتی نیست. اجرای کامپوزیت سفیدرنگ برای سردر این قصابی باعث شده تا نمای بیرونی هم جلوه‌گر پاکی و تمیزی فضای داخلی آن باشد. هم‌چنین ظاهری متمایز نسبت به رقبای خود در منطقه خود پیدا کرده‌است.

  برای یک فروشگاه گوشت، هیچ چیز مهم‌تر از داشتن فضایی تمیز و بهداشتی نیست. اجرای کامپوزیت سفید رنگ برای سردرب این فروشگاه گوشت و پروتئین، باعث شده تا نمای بیرونی هم جلوه‌گر پاکی و تمیزی فضای داخلی آن باشد. هم‌چنین ظاهری متمایز نسبت به رقبای خود در منطقه خود پیدا کرده‌است.