• تاریخ پروژه: مرداد 97

 • مکان پروژه: پشت بلوار_شاهرود

 • متراژ پروژه: ۱۵ مترمربع

 • کارفرما: شهرداری


  راسا-04

  سرویس بهداشتی

  گستره بهره گیری از نمای کامپوزیتی بسیار بالاست تا بدان جا که برای کوچکترین المان های شهری می توان از نمای کامپوزیتی استفاده کرد. متمایز شدن المان ها، ایجاد حس اعتماد و زیبایی شهر تنها چند مزیت از ده ها مزیت این نماهای کامپوزیتی است.
  راسا-17راسا-16