• تاریخ پروژه: آذر ۱۳۹۷

  • مکان پروژه: جاده شاهرود بسطام

  • متراژ پروژه: ۳۲ متر‌مربع

  • کارفرما: اقای فیروزآبادی


    پیش-نمایش

    کاشی مهسرام

    بکارگیری یک ترکیب رنگ مناسب تاثیر زیادی در جلوه فروشگاه خواهد گذاشت. رنگ های مورد استفاده در فروشگاه کاشی مهسرام قرمز، زرد و آبی بوده است. پروژه نمای کامپوزیت کاشی مهسرام در سال ۱۳۹۷ با متراژ ۳۲متر انجام شده است.