• تاریخ پروژه: اردیبهشت 1400

  • مکان پروژه: فروغی شاهرود

  • متراژ پروژه: ۱۳۰ مترمربع

  • کارفرما: اسنوا


    راسا-02

    اسنوا

    نمای کامپوزیتی طرح چوب، که هوشمندانه برای تابلوی این فروشگاه انتخاب شده، اصالت فروشگاه را دو چندان می نمایاند.