• تاریخ پروژه: مرداد ۱۴۰۰

  • مکان پروژه: خیابان تهران

  • متراژ پروژه: ۸۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای صحرایی


    _DSC0770

    سردرب مغازه ی اقای صحرایی

    شهرها همیشه دنیایی از رنگ و جاذبه بوده اند. در میان این همه جذابیت بصری، مغازه ها و فروشگاه ها باید بتوانند در این مسابقه جذابیت رقابت کنند. مسلما تابلو و نمای مغازه ها، در این رقابت نقش تعیین کننده ای دارند. مجموعه راسا، اجرای تابلو و نمای بیرونی ده ها مرکز تجاری را در کارنامه خود دارد‌.