• تاریخ پروژه: آبان ۱۳۸۸

  • مکان پروژه: خیابان فردوسی

  • متراژ پروژه: ۱۶۰۰ متر مربع

  • کارفرما: اقای خوشقدم


    site rasa-03

    مجتمع شایان

    یکپارچه سازی نمای بیرونی این ساختمان، از اهداف این پروژه بوده است. این یکپارچگی نما و انتخاب یک ترکیب رنگ منحصر به فرد، این ساختمان را نیز، چون سایر پروژه های راسا، چون نگینی درخشان در شهر نمایان کرده است.