• تاریخ پروژه: تیر 88

  • مکان پروژه: شاهرود

  • متراژ پروژه: ۷۰۰ مترمربع

  • کارفرما: دانشگاه صنعتی


    IMG_0271-02

    پارک علم و فناوری شاهرود

    راسا در این پروژه که از قدیمی ترین پروژهای اجراشده است، سعی کرده برای سردرب و تابلوی پارک علم و فناوری شاهرود، با انتخاب طیف رنگ مرتبط با فضای کاری، با استفاده از مواد کامپوزیتی مرغوب یک نمای متفاوت به نمایش بگذارد.