• تاریخ پروژه: مرداد 91

  • مکان پروژه: خیابان تهران شاهرود

  • متراژ پروژه: 800 متر مربع

  • کارفرما: دانشگاه آزاد


    rasa-06

    ساختمان اداری دانشگاه آزاد شاهرود

    نمای ساختمان اداری دانشگاه آزاد، یکی از قدیمی ترین پروژه های اجرا شده توسط راساست که با استفاده از نمای کامپوزیتی، برای یک محیط دانشگاهی، متناسب با نوع کاربری، اصالت و زیبایی را به ارمغان آورده ایم.