• تاریخ پروژه: شهریور 94

 • مکان پروژه: پل شهید محب سمنان

 • متراژ پروژه: 650 متر مربع

 • کارفرما: بیرقی


  rasa-02

  پل شهید محب

  این پروژه به سبب نوع سطح کار، از پروژه های نسبتا دشوار و البته متفاوت راساست که در زیباترین شکل ممکن اجرا کردیم، تا در جهت زیبایی شهر، هرچند به اندازه یک نما، گامی کوچک پیموده باشیم.
  rasa-06-2rasa-07-2