• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: خیابان شهدا شاهرود

  • متراژ پروژه: ۷۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای نوری


    Untitled-2-06

    سرای اتومبیل ماهان

    یک نمای کامپوزیتی متناسب و با سلیقه یک فروشگاه کالای لوکس مثل نمایشگاه اتومبیل، در ایجاد جذابیت و جذب مشتریان کمک وافری میکند.