• تاریخ پروژه: خرداد 1400

  • مکان پروژه:میامی

  • متراژ پروژه: ۸۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای صائمی


    راسا-03

    پارچه فروشی صائمی

    یکپارچه سازی سردر این مرکز تجاری، با متریال کامپوزیتی با کیفیت، جلوه ویژه ای را به این بنا بخشیده است.