• تاریخ پروژه: آذر 93

 • مکان پروژه: خیابان شهربانی شاهرود

 • متراژ پروژه: 544 متر مربع

 • کارفرما: آقای نصرتی


  rasa-07

  ساختمان صدر

  در این پروژه، به سبب خلاقیت ویژه در انتخاب طیف رنگی به کار برده شده، یک نمای جذاب حاصل شده است و علاوه بر تمایز بنا، به زیبایی شهر هم کمک شایانی کرده است.
  rasa-05rasa-04