• تاریخ پروژه: مرداد ۱۳۹۷

  • مکان پروژه: شاهرود خیابان 28 متری

  • متراژ پروژه: ۷۰ مترمربع

  • کارفرما:آقای محمدیان


    Untitled-6

    بازسازی سر درب مغازه ی محمدیان

    خواه ناخواه، آنچه دیده می شود بخشی از هویتی است که دیگران، از ما در ذهن خود ساخته اند. این مسئله، در تجارت و کسب و کار، شکل ویژه تری پیدا می کند و آن، این است که گاه، این تصویر، تمام هویت ما می شود. ظاهر یک فروشگاه محصولات غذایی، از آنجا که با سلامت مردم در ارتباط است، خود بیانگر بسیاری از مسائل است. در محصولات پروتئینی، به سبب حساسیت بیشتری که دارند، این قضاوت اولیه برمبنای ظاهر، دو چندان است! ما نیز مانند پیشینیان مان فکر می کنیم که:« از کوزه همان برون تراود که در اوست.»