• تاریخ پروژه: آبان 91

  • مکان پروژه: کمربندی دامغان

  • متراژ پروژه: ۱۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای رضایی


    site rasa-04

    فروشگاه لوله و اتصالات

    رنگ ها، در انتخاب های ما، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. انتخاب یک ترکیب رنگ متناسب، با توجه به نماهای اطراف این مرکز خرید، و استفاده از یک نمای کامپوزیتی متناسب، زیبایی ویژه ای را برای این مرکز، به ارمغان آورده است.