• تاریخ پروژه: آذر 91

  • مکان پروژه: خیابان 22 بهمن شاهرودد

  • متراژ پروژه: 166 متر مربع

  • کارفرما:


    rasa-07

    ساختمان نصرتی

    بازسازی یک نمای قدیمی ساختمانی با کامپوزیت، علاوه بر تمایز بنا، به زیبایی شهر هم کمک شایانی کرده است.