• تاریخ پروژه: آبان 90

  • مکان پروژه: شاهرود

  • متراژ پروژه: ۳۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای محمدیان


    site rasa-05

    فروشگاه برادران محمدیان

    تابلوی کامپوزیتی این مرکز تجاری، که سال ها پیش توسط راسا انجام شده، نشان دهنده دوام بالای این متریال است.