• تاریخ پروژه: آبان 95

  • مکان پروژه: خیابان دانشجو شاهرود

  • متراژ پروژه: ۸۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای معصومی


    site rasa-03

    فروشگاه معصومی

    یکی از مزایای سردر کامپوزیتی، امکان ثبت لوگو و اطلاعات مرکز تجاری با استفاده از حروف برجسته با طرح ها و رنگ های کاملا خلاقانه روی تابلوی مرکز تجاری است، که در ثبت تصویر مرکز در حافظه افراد، نقش مهمی دارد. در این پروژه راسا، با رنگ های خلاقانه، سعی کرده تصویر این مرکز را در حافظه عابران ثبت کند.