• تاریخ پروژه: شهریور 95

 • مکان پروژه: کمربندی شاهرود

 • متراژ پروژه: ۴۰ مترمربع

 • کارفرما: آقای معرب


  site rasa-02

  لوازم یدکی برادران معرب

  رنگ ها، در انتخاب های ما، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. انتخاب یک ترکیب رنگ متناسب، با توجه به نماهای اطراف این مرکز خرید، و استفاده از یک نمای کامپوزیتی براق، زیبایی ویژه ای را برای این مرکز، به ارمغان آورده است.
  site rasa-18site rasa-17