• تاریخ پروژه: اردیبهشت 96

  • مکان پروژه: دهملا

  • متراژ پروژه: ۱۳۰۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای حمیدی


    site rasa-08

    جایگاه سوخت حمیدی

    پمپ بنزین ها از جمله مهم ترین مکان هایی هستند که باید در طراحی شهری مورد توجه قرار گیرند. همچنین ایمنی و مقاومت در برابر آتش سوزی، در متریال مورد استفاده در نمای جایگاه های سوخت، اهمیت ویژه ای دارد. ورق های کامپوزیتی مورد استفاده توسط راسا، از استقامت حریق بالایی برخوردار می باشند.