• تاریخ پروژه: آبان 95

  • مکان پروژه: خیابان ساحلی شمالی شاهرود

  • متراژ پروژه: ۷۲ مترمربع

  • کارفرما: آقای قلیچی


    site rasa-02

    مکانیکی قلیچی

    در این پروژه، یک نمای کامپوزیتی را با ترکیب رنگ جذاب، که می تواند تاثیر بسزایی در جلب مشتریان جدید داشته باشد، اجرا کردیم. نمای کامپوزیتی، این قابلیت را داراست که تمام اطلاعات مدنظر مرکز خرید، مثل لوگو، شماره تلفن و...با هر سلیقه ای به شکل برجسته، بر روی نما درج شود.