• تاریخ پروژه: تیر98

  • مکان پروژه: خرقانی شاهرود

  • متراژ پروژه: ۱۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای میرحسینی


    راسا-10

    پوشش آسانسور

    یکی دیگر از کاربرد های کامپوزیت در نمای ساختمان ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، کاربرد آن در پوشش کانال آسانسور در ساختمان های مرتفع است که در زیبایی و تمایز ساختمان، بسیار تاثیرگذار است.