• تاریخ پروژه: بهمن 98

  • مکان پروژه: ابراهیم آباد

  • متراژ پروژه: ۹۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای پورعلی


    rasa-06

    پمپ بنزین ابراهیم آباد

    در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب، زیبایی و عظمت بنا را دوچندان کرده است.