• تاریخ پروژه: مرداد 91

 • مکان پروژه: دامغان

 • متراژ پروژه: ۷۰ مترمربع

 • کارفرما: آقای دامغانی


  Untitled-2-06

  شیرینی فروشی

  ایجاد جذابیت بصری و تحقق اهداف کاربر مرکز تجاری عرضه محصولات خوراکی با ایجاد یک نمای کامپوزیتی متناسب با نوع فعالیت، آن چیزی است که راسا در این پروژه رقم زده است.
  Untitled-2-16Untitled-2-17