• تاریخ پروژه: شهریور ۱۴۰۰

  • مکان پروژه: شاهرود خیابان آزادی

  • متراژ پروژه: ۶۰ مترمربع

  • کارفرما:حسین پور


    Untitled-3

    سردرب آشپزخانه مرکزی

    بهداشت، از اصلی ترین ملاک های انتخاب مراکز تجاری مرتبط با مواد غذایی مانند آشپزخانه ها، رستوران ها و ... توسط مشتریان است. برای مشتریان، مبنای داوری درباره سطح رعایت بهداشت در این مکان ها، هر آن چیزی است که دیده می شود. ظرافت، پاکیزگی، درخشندگی و زیبایی نمای بیرونی که یکی از مولفه های بهداشت محیط است، به وضوح توسط مشتری دیده شده و مورد داوری قرار می گیرد. متخصصین مجموعه راسا، کوشیده اند تا پروژه نمای کامپوزیت آشپزخانه مرکزی شاهرود را، که برندی نام آشنا در این شهر است، به نحو احسن به اجرا درآورند.