• تاریخ پروژه: شهریور 1400

  • مکان پروژه: ساحلی شمالی

  • متراژ پروژه: ۷۲ مترمربع

  • کارفرما: آقای سمیعی


    site rasa-03

    نمایشگاه اتوموبیل سمیعی

    یک نمای کامپوزیتی متناسب و با سلیقه یک فروشگاه کالای لوکس مثل نمایشگاه اتومبیل، در ایجاد جذابیت و جذب اولیه مشتریان کمک وافری میکند.