• تاریخ پروژه: آبان 97

  • مکان پروژه: خیابان فردوسی

  • متراژ پروژه: ۳۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای معماری


    site rasa-05

    ساختمان بهمن

    انجام پروژه نمای بیرونی ساختمان بهمن، با انتخاب هوشمندانه ترکیب رنگ متضاد تاریک و روشن، یک نمای تقریبا معمولی را، به طرز عجیبی جالب توجه کرده است.