• تاریخ پروژه: مرداد 91

  • مکان پروژه: شاهرود

  • متراژ پروژه: 280 متر مربع

  • کارفرما: آقای عسگرزاده


    rasa-06

    پمپ بنزین عسگرزاده

    در این پروژه، به سبب خلاقیت ویژه ای که هم در طراحی هم در انتخاب طیف رنگی، به کار برده شده، یک نمای جذاب حاصل شده است.