• تاریخ پروژه: مرداد 99

  • مکان پروژه: شهرک فرهنگیان شاهرود

  • متراژ پروژه: ۴۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای شمس


    rasa-04

    پمپ بنزین زنده یاد عبدالباقی نعیمی

    پمپ بنزین ها از جمله مهم ترین مکان هایی هستند که باید در طراحی شهری مورد توجه قرار گیرند. همچنین ایمنی و مقاومت در برابر آتش سوزی، در متریال مورد استفاده در نمای جایگاه های سوخت، اهمیت ویژه ای دارد. ورق های کامپوزیتی مورد استفاده توسط راسا، از استقامت حریق بالایی برخوردار می باشند.