• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: گرمسار

  • متراژ پروژه: ۲۵۰مترمربع

  • کارفرما: آقای هادی


    rasa [Recovered]-04

    پمپ بنزین گرمسار

    در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب و قابلیت نورپردازی زیبا درشب، صورت گرفته است.