• تاریخ پروژه: شهریور 94

  • مکان پروژه: خیابان تهران

  • متراژ پروژه: ۶۰۰ مترمربع

  • کارفرما: دانشگاه صنعتی شاهرود


    rasa-03

    کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی

    نمای داخلی سالن کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود، پوشش کنار آسانسور، دور ستون ها و نیز تابلوی سردرب این بنا، با انتخاب رنگ های متناسب با محیط آکادمیک، و استفاده از ورق کامپوزیتی با کیفیت بالا، جلوه متفاوتی به این بنا داده است.