• تاریخ پروژه: مهر 91

 • مکان پروژه: خیابان ر22 بهمن شاهرود

 • متراژ پروژه: ۷۵ مترمربع

 • کارفرما:


  Untitled-2-07

  روسری سیما

  زیبایی نما، در یک مرکز تجاری مرتبط با بانوان، شاید مهم ترین ویژگی در جلب مشتری باشد. بانوان، نسبت به زیبایی ها کشش بیشتری دارند، یکپارچه سازی نمای بیرونی این فروشگاه لباس، و امکان استفاده از حروف برجسته با طرح و رنگ دلخواه، جلوه زیبایی به این مرکز تجاری پوشاک بانوان بخشیده است.
  Untitled-2-17Untitled-2-16