• تاریخ پروژه: اردیبهشت 95

  • مکان پروژه: شهرک ولیعصر شاهرود

  • متراژ پروژه: ۱۲۰ مترمربع

  • کارفرما:


    site rasa-02

    مرکز خرید

    یکپارچه سازی سردر این مرکز تجاری، با متریال کامپوزیتی با کیفیت، جلوه ویژه ای را به این بنا بخشیده است.