• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: دامغان

  • متراژ پروژه: ۶۰۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای شهریاری


    rasa-04

    پمپ بنزین شهریار

    در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب، زیبایی و عظمت بنا را دوچندان کرده است.