• تاریخ پروژه: شهریور 91

  • مکان پروژه: شهرک کوثر شاهرود

  • متراژ پروژه: 250 متر مربع

  • کارفرما: آقای عامریان


    rasa-06

    پمپ بنزین مهرگان

    در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب، صورت گرفته است.