• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: دامغان-کیاسر-کلاته رودبار

  • متراژ پروژه: ۴۰۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای کثیریان


    rasa [Recovered]-07

    پمپ بنزین کلاته رودبار

    در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب، صورت گرفته است.