• تاریخ پروژه: سال 1397

  • مکان پروژه: بیمارستان امام حسین شاهرود بخش پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه

  • متراژ پروژه: ۱۷۰۰ متر مربع

  • کارفرما: شرکت بتن دامغان


    rasa-06

    پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه

    حس اولیه ای که یک نمای به روز در ایجاد اطمینان از مدرن بودن یک مرکز درمانی، در نگاه اول، به مراجعه کننده منتقل می کند، بسیار حائز اهمیت است. به اعتقاد معماران، نمای یک بیمارستان باید در یک نگاه نشانگر تکنولوژی تجهیزات پزشکی موجود در آن بیمارستان باشد. این نکته کلیدی نباید فراموش شود که شاید کسی از کارآمدی و به روز بودن تجهیزات درون اتاق عمل سر در نیاورد ولی ساختمان و جلال و شکوه و آراستگی آن را همگان درک می کنند. در این پروژه، راسا در انتقال صادقانه این حس به مراجعین و ایجاد آرامش از انتخاب شان، تمام همت خویش را به کار بسته است.