• تاریخ پروژه: مرداد 91

  • مکان پروژه: خیابان 22 بهمن شاهرود

  • متراژ پروژه: ۲۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای حسینی


    site rasa-02

    ساختمان تجاری حسینی

    سعی راسا همواره بر آن بوده که در اجرای پروژه ها، علاوه بر تامین زیبایی بنا، ایمنی را نیز تضمین کند، که اهمیت این دو، در ساختمان های مرتفع، بیشتر به چشم می خورد.