• تاریخ پروژه: مرداد 99

  • مکان پروژه: شهرک نوین شاهرود

  • متراژ پروژه: ۸۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای موسوی


    site rasa-05

    سر در ساختمان دکتر موسوی

    یکپارچه سازی سردر ساختمان دکتر موسوی، با متریال کامپوزیتی با کیفیت، جلوه ویژه ای را به این بنا بخشیده است.