• تاریخ پروژه: تیر 1400

 • مکان پروژه: ابتدای فیض شاهرود

 • متراژ پروژه: ۲۰۰ مترمربع

 • کارفرما: آقای سعیدی


  راسا-02

  مجتمع تجاری

  در این پروژه، یک نمای کامپوزیتی را با ترکیب رنگ جذاب، که می تواند تاثیر بسزایی در جلب مشتریان جدید داشته باشد، اجرا کردیم.
  راسا-17راسا-16