• تاریخ پروژه: مرداد 91

 • مکان پروژه: خیابان شهربانی شاهرود

 • متراژ پروژه: ۲۷۰ مترمربع

 • کارفرما: آقای دامغانی


  site rasa-04

  مجتمع تجاری بوستان

  یکپارچه سازی سردر این مرکز تجاری، با متریال کامپوزیتی با کیفیت، جلوه ویژه ای را به این بنا بخشیده است.
  site rasa-18site rasa-17