rasa [Recovered]-01
 • تاریخ پروژه: اسفند 95

 • مکان پروژه: مجن

 • متراژ پروژه:

 • کارفرما:


  rasa [Recovered]-04

  پمپ بنزین مجن

  در این پروژه، اجرای نما، سقف و ستون ها با استفاده از متریال کامپوزیتی با کیفیت و با استفاده از رنگ های متناسب، صورت گرفته است.

  rasa [Recovered]-08
  rasa [Recovered]-07
  rasa [Recovered]-05
  rasa [Recovered]-11
  rasa [Recovered]-12
  rasa [Recovered]-03
  rasa [Recovered]-16
  rasa [Recovered]-14
  rasa [Recovered]-10
  rasa [Recovered]-16
  rasa [Recovered]-09
  rasa [Recovered]-06