• تاریخ پروژه: مرداد ۱۴۰1

  • مکان پروژه: بسطام

  • متراژ پروژه: ۲۰ متر مربع

  • کارفرما: آقای رضایی


    600–400

    صنایع دستی کاشانه

    فروشگاه های صنایع دستی پر از رنگ و نگار های زیبایی است که به شهر جلوه خاصی می دهد. صنایع دستی کاشانه در شهر مذهبی بسطام روبروی امام زاده محمد بن جعفر صادق واقع شده است. نمای کامپوزیت راسا جلوه بصری خاصی به این فروشگاه داده است.