site rasa2-01
 • تاریخ پروژه: آبان 98

 • مکان پروژه: شهرک فدک شاهرود

 • متراژ پروژه:

 • کارفرما:


  site rasa2-07

  جایگاه سوخت فدک

  پمپ بنزین ها برای جذب مشتریان و کشاندن آنها به سمت خود سعی می کنند از اصول زیبا شناسی برای طراحی جایگاه پمپ بنزین خود استفاده نمایند. پروژه جایگاه سوخت فدک، یکی از هنرمندانه ترین پروژه های اجرا شده راسا، در میان پروژه های جایگاه های سوخت است.

  site rasa2-04
  site rasa2-05
  site rasa-05
  site rasa-02
  site rasa-03
  site rasa-04
  site rasa2-08
  site rasa-06
  site rasa-09